foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

Dotacja dla ROD „KALINA”

Rodzinny Ogród Działkowy „KALINA”, otrzymał dotację ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, w wysokości 115 500,00 zł na realizację projektu Zielone płuca miasta - poprawa jakości terenów zielonych na obszarze funkcjonalnym miasta Gniezna poprzez zielone inwestycje w ROD „KALINA”. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów projektu.

Celem projektu, przygotowanego przez Zarząd ROD „KALINA”, jest poprawa jakości terenów zielonych na obszarach funkcjonalnych miast, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz wzrost bioróżnorodności na obszarze ROD.

W ramach ROD wykonane i sfinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

 • tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy) na terenie oczyszczonym na wspólnych, ogólnodostępnych terenach ROD ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych. Planowane są nasadzenia drzew (gatunki rodzime: brzoza brodawkowata), krzewów (gatunki rodzime: forsycja „Maluch”, głóg jednoszyjkowy, bez czarny) oraz klombów dla ziół i innych roślin wieloletnich (8 gatunków: estragon zwyczajny, lawenda wąskolistna, melisa cytrynowa, mięta pieprzowa, lebiodka pospolita, szałwia lekarska, macierzanka piaskowa).

 

 • nasadzenia drzew (gatunki rodzime miododajne: klon polny, jarząb pospolity, lipa drobnolistna), krzewów (gatunki rodzime miododajne: kruszyna pospolita). Zadanie przyczyni się do zwiększenia na terenie ROD liczby pożądanych i ważnych w ekosystemie zapylaczy.

 

 • tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni: utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotele dla owadów), budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków), tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (budki dla jeży i nietoperzy), utworzenie bogatej łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin).

 

 • zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi oraz wykorzystywanie zrębków i trocin na terenie ogólnym ROD (tworzenie warunków utrzymania zieleni w ramach realizowanych projektów: zapewnienie naturalnego nawożenia);

 

 • działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury: tworzenie ścieżki edukacyjnej w ROD wykorzystywanych wspólnie z rodzinami działkowców i placówkami edukacyjnymi gminy Gniezno; zakładanie tematycznych tablic edukacyjnych.

W ramach podzadania zamontowane zostaną:

- ławostoły o tematyce przyrodniczej – 3 szt.;

- tablice edukacyjne typu: światowid” – 4 szt.

 

 • budowa tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD.

W ramach podzadania zamontowane zostaną:

- tablice edukacyjne ze stelażem ławką – 2 szt.;

- tablice edukacyjne na stelażu – 1 szt..

Tematyka tablic, poza funkcją edukacyjną, umacniać będzie wiedzę o roli ekologicznej ROD – „zielonych wysp” i „płuc miast”.

 

 • modernizacja ogólnoogrodowej sieci energetycznej – wykonanych zostanie 13 złączy liczników pomiarowych energii elektrycznej na terenie wspólnym ROD „Kalina”. Wymiana złączy liczników pomiarowych energii elektrycznej na ROD „Kalina” jest potrzebna ze względu na bezpieczeństwo przed porażeniem prądem oraz ze względu na bardzo zły stan techniczny zamontowanych złączy.

Projekt realizowany jest od listopada 2022 do maja 2023 roku.

Projekt jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248