foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
rodkalinakalina@pzd.pl
Oficjalny adres e-mail

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: rodkalinakalina@pzd.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

  • Służby ratunkowe:
    112
  • Obsługa elektryczna: 
    724 328 777
  • Dyżurny Policji w Gnieźnie
    47 772 12 11

Szanowni Państwo- Działkowcy ROD „KALINA” 

Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina”, jako Administrator Państwa danych osobowych, mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"), które weszło w życie 25 maja 2018 r.– wprowadziliśmy w życie Politykę Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Można je nadal wycofać w dowolnym momencie.

Jednocześnie, przedstawiając Państwu niniejszą informację, Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 „RODO”.

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” Kalina gmina Gniezno zwany dalej „Administratorem”. 
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod nr tel. 600-064-998 oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia ewidencji i wykonania zawartej z Państwem umowy dzierżawy działkowej, umowy przeniesienia praw do działki lub innych praw dzierżawy na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2176) oraz do kontaktowania się z Państwem.
4. Podanie danych jest wymagane w celach ewidencyjnych na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2176), a ich niepodanie uniemożliwi przydzielenie działki lub jej pozbawienie.
5. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz ZUS i NFZ. 
6. Podane dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby zobowiązane do zachowania poufności poprzez wydanie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w PZD- ROD „KALINA”.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina”.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych działań Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

 

Z poważaniem

PZD - ROD „KALINA”- Administrator Danych Osobowych

 

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248