foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
rodkalinakalina@pzd.pl
Oficjalny adres e-mail

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: rodkalinakalina@pzd.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD ROD „KALINA”  W KALINIE GMINA GNIEZNO ZAPRASZA NA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18.04.2023 (WTOREK)

W CENTRUM KULTURY SCENA TO  DZIWNA – GNIEZNO- UL. FRANKLINA ROOSEVELTA 42

 

PORZĄDEK OBRAD:

 • I TERMIN GODZ. 17:00
 • II TERMIN  GODZ. 17:30

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 rok (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 roku.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 rok.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022roku.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 rok.
 12. Projekt planu pracy na 2023 rok.
 13. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2023 rok.
 14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 15. Dyskusja.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 20223roku.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców.
  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  4. Uchwalenie planu pracy na 2023 rok.
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniu 14 kwietnia 2023r. w godzinach 17-18 w biurze ROD.

ZARZĄD

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248